YÜRÜYEN MERDİVENLER
Yürüyen Merdivenler düşey trafiğin önemli unsurlarından biridir. Aynı anda birçok kişinin taşınması gerektiği durumlarda avantaj yaratırlar. Örneğin 100 cm basamak genişliğine sahip bir yürüyen merdiven saate 9000 kişiyi taşır.Yürüyen merdivenlerin görünür olması ve taşıdıkları yolcuların da görünür olması mağaza gibi mekanlarda diğer karlara ulaşımı özendirme etkisi doğurur. Bu da işletmelerin kazancında ciddi faydalar sağlar. Yürüyen merdivenlerin tekerli sandalye , alışveriş arabası , puset vb durumlarda kullanılamayacağı da dikkate alınmalıdır. Ayrıca yürüyen merdivenin yer ihtiyacının önemi de mimari planlamada önceliklidir.

Yürüyen merdiven seçim kriterleri :

Eğim ;

Sıklıkla kullanılan eğim 35 derecedir. Bu eğim seyir yüksekliği 6 M ye kadar olan yerlerde mümkündür.
Eğim 30 derece de yapılabilir. Bu 6 M den yüksek durumlarda mecburidir.
30 derecelik merdivenlerin yer ihtiyacı 35 dereceden daha fazladır.

Basamak genişliği ;

60 cm , 80 cm , 100 cm seçenekleri vardır. 60 cm seçeneğindeki Ender tercih edilir.
100 cm seçeneğindeki her basamakta 2 kişinin bulunabileceği kabul edilir.

Yatay basamak sayısı ;
Merdivenin eğimli kısmının bitiminde sahanlıktaki sabit kısma ulaştıracak basamaklara denir. Bu basamakların görevi kullanıcının hareketli kısımda sabit kısma geçişteki uyumunu kolaylaştırmaktır. 6 M seyir yüksekliğine kadar 2 yatay basamak standarttır. 6 M den yukarda ise 3 yatay basamak mecburidir.

Gerektiğinde çalışma sistemi ;

Yürüyen merdivenlerin sürekli çalışmadığı durumlarda kullanılır. Genellikle iki tipi vardır. Birinci tipte yürüyen merdiven tamamen durur. Yolcu olduğunda tekrar start eder. İkinci tipte ise yürüyen merdiven boşta ilken çok düşük hızda çalışmaya devam eder. Yolcu geldiğinde tekrar yüksek hıza çıkarak çalışır. Bu tip hem mekanik ömür açısından hem de merdivenin çalışır halde olduğunu göstermesini avantajları açısından tercih edilir.

Çalışma ortamı ;

Yürüyen merdivenler iç mekanda veya dış mekanda ( yağmur , kar , rutubet vb şartlara maruz ) olmasına göre tasarlanırlar.

YÜRÜYEN YOLLAR
Özellikleri yürüyen merdivene benzer. Tekerlekli sandalye , alışveriş arabası , puset vb taşımaya uygundur.
Eğimi 0 derece ( yatay yol ) den azami 12 dereceye kadar olur.
Standart uygulamada alt üs sahanlıkta sadece 1 yatay basamak bulunur.
Yer ihtiyacı yürüyen merdivenden daha çoktur.